OM PROJEKTET

Not Just Boys Fun är ett Idrottslyftsprojekt som ska aktivt synliggöra, bekräfta och i större utsträckning inkludera tjejer i idrotten Brasiliansk jiu-jitsu(BJJ) och föreningen Yamasaki Academy Göteborg. Projektets mål är att stärka bilden av BJJ som en idrott för alla, oavsett kön. Vår grundvärdering är att en jämlik idrott är något som gagnar alla, både på ett socialt- och idrottsligtplan. Brasiliansk jiu-jitsu är ett medel för att utvecklas, ha kul och må bra.  Det är då en självklarhet att en jämn könsfördelning starkt bidrar till detta.

Föreningen Yamasaki Academy Göteborg är initiativtagare och ägare av projektet Not Just Boys Fun. Yamasaki Academy är Göteborgs äldsta BJJ-klubb och har haft verksamhet sedan 1999. Verksamheten inom föreningen är bred med ett spann från barnträning till motions- och elitträning för vuxna. Föreningen har under åren på olika sätt aktivt arbeta för en jämn fördelning mellan könen. Under de senaste åren har en betydande ökning av antalet tjejer i föreningen skett men fortfarande inte i den utsträckning som vi önskar. Därför gör vi nu denna satsning med mål att projektet inte bara ska vara ett tidsbegränsat insats utan något bestående som sprider sig till andra föreningar.

Projektet omfattar:

  • Prova-på träningar för tjejer
  • Seminarier med kvinnliga tränare
  • Fotografering och videofilmning med syfte att synliggöra tjejer inom BJJ
  • Aktivt arbete för att inkludera tjejer till en självklar del av föreningen
  • Framtagning av jämställdhetspolicy